Update

Saldo april 2017: 19.840,22 euro

UJALA ZOEKT BESTEMMING VOOR BESTEDING VAN BIJNA 20.000 EURO AAN HULP
HELP JE MEEZOEKEN?

Na de ramp in Kashmir, is Ujala vol enthousiasme aan de gang gegaan om ‘iets’ te doen voor de getroffenen.
Wij hebben in oktober/november 2005, met een ophaalactie en een Divali fundraising, bijna 20.000 euro opgehaald.

Direct daarop volgend hebben wij een goede en transparante bestemming gezocht voor het geld.
Hiervoor hebben we o.a. gesprekken gevoerd met de Pakistaanse ambassade, Unicef, NCDO, CommonPurpose, individuele partijen en andere organisaties.
Ook hebben wij middels interactieve programma’s op Ujala Radio, de mening van de luisteraars gepeild en gevraagd naar suggesties om het geld te bestemmen.
Hier is echter geen enkel project uitgerold, die voldeed aan onze voorwaarden (o.a. niet een te groot en onoverzichtelijk project, 100% ten goed komen aan de slachtoffers en niet blijven hangen aan de strijkstok van zgn. hulporganisaties/hulpverleners en volledige transparantie).

Het opgehaalde geld is niet door 1 of 2 grote clubs beschikbaar gesteld.
Het is opgebracht door velen, die een kleiner of in enkele gevallen een groter bedrag hebben gegeven.
Ujala zal hier zeer zorgvuldig mee omgaan en zal het geld pas beschikbaar stellen als er 100% zekerheid is, dat het geld goed terechtkomt.

Het Kashmir project is jammer genoeg tot op heden niet uitgevoerd, vanwege het niet kunnen vinden van een goede counterpart in Kashmir.
Het opgehaalde bedrag van ruim 20.000 euro staat in zijn geheel op de bank.
Het geld blijft gereserveerd, totdat er een of meerdere goede bestemming(en) is gevonden.

Aan u wordt gevraagd om suggesties te doen voor de besteding van het geld aan eventueel een ander goed doel.
Wat ons betreft is dat ruimer dan het rampgebied, waarvoor het geld in eerste instantie is opgehaald.

Ujala spreekt de hoop uit dat wij, samen met u, een juiste bestemming kunnen vinden.

Het onderdeel (tabblad) UPDATE van de website www.helpkashmir.ujala.nl zal regelmatig worden ververst.
Hier ziet u o.a. de stand van het saldo, laatste belangrijke info, etc.

Heeft u ideeën en/of kent u betrouwbare counterparts/partners, laat het ons dan svp weten via info@ujala.nl


De ramp in Kashmir is enorm. Met ruim 2.5 miljoen mensen, die dakloos zijn geworden en meer dan 20.000 doden, is het een van de ergste rampen van de laatste jaren. De SHO melden een stroeve inzamelingsactie voor de ramp in Kashmir.

Vanuit de Hindoestaanse/Pakistaanse/Indiase gemeenschap is de roep om ‘iets te doen’ enorm. Naast de mogelijkheid om geld te doneren via giro 800800 (SHO), zoekt men naar alternatieven. Alternatieven, waarbij er met relatief weinig geld, toch snel en efficiënt hulp geboden kan worden.

Ujala is op 12 oktober 2005 gestart met het inventariseren van de behoefte en de ideeën, welke leven onder de Hindoestaanse/Pakistaanse/Indiase gemeenschap. Donderdag 13 oktober zijn er enkele concrete plannen gelanceerd om bv via een Divali Benefiet Concert en diverse radio inzamelingsprogramma’s geld in te zamelen voor Kashmir.

Meer dan 1 miljard Hindoes wereldwijd vieren op 1 november het Divali (lichtjes) feest. Dankzij de steun van theater de Metropool in Almere, Ujala Radio (grootste Hindoestaanse radiostation van Nederland), diverse artiesten en muziekformatie Lexes en vele anderen, hebben wij op zondag 30 oktober 2005 een wervelende Divali Benefiet Concert kunnen organiseren. De totale opbrengst van het Concert en de overige fundraisingsactiviteiten gaan 1 op 1 naar Kashmir.

Stichtingen, organisaties, artiesten en individuen, die een bijdrage kunnen leveren, worden opgeroepen zich aan te sluiten bij dit initiatief.