Voorwaarden familieberichten/farmais

Beste klant,

Dank voor uw opdracht en het in ons gestelde vertrouwen. Wij gaan zorgvuldig om met uw opdracht/gegevens en doen ons uiterste best, om uw opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.

Indien u uw farmais of familiebericht online heeft besteld, nemen wij z.s.m contact met u op, om e.e.a door te nemen (namen, relaties, uitzendtijden, bedrag, etc.). Aansluitend zullen we het bericht uitwerken en uitzenden. Dit kan betekenen dat het bericht niet altijd meteen on air kan. Houd er dus rekening mee dat er enige verwerkingstijd nodig is.

Door plaatsing van uw opdracht/reservering bij Ujala Radio(UR), gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Uw betaling dient volledig door ons te zijn ontvangen, voordat wij overgaan tot uitvoering van de opdracht. Indien u in gebreke blijft, zal uw opdracht NIET worden uitgevoerd, maar blijft u wel het totale bedrag verschuldigd. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling aan UR en ontvangt geen separate (deel)factuur.

  – 2 (kalender)maanden voor farmais(dag): geen aanbetaling vereist; gratis reservering. Zodra er een nieuwe aanvraag komt voor eenzelfde datum van uw reservering, wordt aan u een aanbetaling van minimaal 25% gevraagd.
  – 1 (kalender)maand / 30 dagen voor farmais: minimaal 50% van het totaalbedrag
  – 2 (kalender)weken / 14 dagen voor farmais: minimaal 75% van het totaalbedrag
  – 1 (kalender)week/7 kalenderdagen: 100% van het totaalbedrag dient door UR te zijn ontvangen.
 • Wijzigingen en of aanvullingen kunt u uiterlijk tot 14 dagen, voordat de farmais wordt gelezen doorgeven. Dit kan per mail.
 • Fouten (in het lezen van naam, datum, locatie, relatie, etc.) geven geen recht op restitutie. Voor zover mogelijk zal UR eventuele fouten achteraf trachten te corrigeren op de eventuele CD opname.
 • Indien de farmais, om welke reden dan ook, door u wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt om u kosten in rekening te brengen. De reden van annulering is daarbij niet relevant!
  UR maakt kosten bij elke reservering en uitwerking. Potentiële klanten worden geweigerd, zodra u een reservering heeft staan voor een bepaalde dag/tijd. UR werkt de farmais uit en voert deze in. UR treft de
  nodige voorbereiding, zoals het zoeken van de nummers, etc. Kortom bij een annulering horen kosten.

  De kosten zijn afhankelijk van o.a. aantal en hoelang van te voren de opdracht wordt geannuleerd.

  Let op! Het % wordt afgeleid van het TOTAAL VERSCHULDIGD BEDRAG (en niet van het reeds betaalde) en hierbij geldt de volgende staffel:
  – Tot 2 (kalender)maanden voor farmais(dag) GRATIS annuleren; volledige restitutie
  – Tot 1 (kalender)maand voor farmais 30% restitutie; er wordt 70% ingehouden door UR
  – Tot 2 (kalender)weken voor farmais 10% restitutie; er wordt 90% ingehouden door UR
  – Tot 1 week/7 kalenderdagen voor farmais geen restitutie; er wordt 100% ingehouden door UR
 • Het reeds betaalde of verschuldigde bedrag kan nimmer worden verrekend en/of overgeheveld naar aan andere opdracht (bv farmais op een andere dag, farmais voor een ander doel, farmais voor iemand anders). Ook is compensatie met of overheveling naar bv kosten voor familieberichten / overlijdensberichten NIET mogelijk.
 • Als u van uw farmais, CD opnames hebt laten opnemen, worden de CD’s binnen 1 maand, nadat de farmais is gelezen, per post naar u verzonden. Eventuele CD opname dient u vooraf te hebben geregeld (inclusief betaling).
 • Cd-opname is altijd onder voorbehoud. Als de opname door een persoonlijke fout van de omroeper of technische reden niet is gelukt, wordt dat gezien als overmacht. In zulke gevallen wordt de farmais niet opnieuw gelezen en of opgenomen. U heeft dan echter WEL recht op volledige teruggave van de kosten voor de CD. Er passen (afhankelijk van de lengte en genre vd liedjes) 7-12 liedjes op een CD. UR maakt een inschatting vooraf, maar kan geen garanties geven voor het aantal benodigde CD’s.
 • UR kan nimmer en op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet (op tijd) doorgaan van de farmais, verkeerde farmaistracks, verkeerde farmaistekst, verkeerde naam/uitspraak, mislukte farmais-CD opname, enig ander menselijk, automatiserings, technisch of mechanisch gebrek/falen.

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de farmais-voorwaarden (en dat deze hem/haar ter hand is gesteld bij het plaatsen van de reservering / opdrachtverstrekking) en hiermee akkoord te zijn.